Buro TesteR Licentiecontract1. Inleiding
2. Het Licentiecontract
3. Applicatiebeheer

1. Inleiding

Bij de aanschaf van de CDLJava en onze tests behoort ondersteuning van de installatie en het vullen van de testmanager tot onze support via email. U bent verplicht bij de aanschaf van de software hiervoor een licentiecontract af te sluiten. Zie ook onze algemene voorwaarden.
Veel gebruikers willen computer ondersteunde diagnostiek invoeren maar zien om meerdere redenen op tegen de installatie en het noodzakelijke onderhoud van de software en datafiles. In grotere instellingen worden deze werkzaamheden vaak verricht door een netwerk- of applicatiebeheerder.
CDLJava is een flexibele testmanager waarin allerlei vragenlijsten afgenomen kunnen worden; rapportgenerators en speciale gegevensformulieren kunnen hierbij worden opgenomen. De gebruiker of applicatiebeheerder kan, na lezing van de handleiding, de testmanager zelf naar eigen inzicht en wensen vullen. Wie hier tegen opziet kan deze werkzaamheden door ons buro laten uitvoeren.
De aanschaf van onze software gaat daarom altijd gekoppeld aan een uniek licentiecontract waarin deze werkzaamheden opgenomen zijn.

2. Het licentiecontract

Het licentiecontract staat uitgebreid beschreven in onze algemene voorwaarden.

Het licentiecontract omvat de volgende werkzaamheden:

 1. Installatie-ondersteuning via email
 2. Optioneel (alleen in Nederland): installatie-ondersteuning op locatie. Wij brengen slechts de reiskosten hiervoor in rekening!! Tijdens de installatie maken wij u (en eventueel de ICT-afdeling) meteen bekend met het systeem. U kunt daarna direct aan de slag.
 3. Ondersteuning van gebruikers en eventueel netwerk- of applicatiebeheerder via email
 4. Ondersteuning bij het vullen van de testmanager met uw top 10 van vragenlijsten via email
 5. Ontwikkelen van een persoonlijk- of instellingsgebonden gegevensformulier met rapportgenerator.
 6. Gratis updates van alle software van Buro TesteR tijdens de looptijd van het contract
 7. Gratis helpdesk via email en in noodgevallen telefonisch.
Het contract heeft een looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd zolang u onze software gebruikt. Bij beŽindiging van het gebruik van onze software kunt het contract tot een maand voor de verlengingsdatum opzeggen.

3. Applicatiebeheer
Dit standaard licentiecontract kan worden uitgebreid met Applicatiebeheer (op afstand indien Buro Tester op uw netwerk kan inloggen). Overleg met uw systeembeheerder en ons over deze unieke mogelijkheid. De prijs van deze service wordt bepaald door uw wensen; hiervoor brengen wij apart offerte uit. Naast de mogelijkheden van het standaard licentiecontract kunt u denken aan de volgende diensten.

 1. Uitbereiding van het aantal werkstations
 2. Periodieke back-ups maken van uw databestanden
 3. Periodiek updaten van uw normbestanden met eigen normen
 4. Onmiddellijke update van alle nieuwe uitgaven van de software
 5. Periodiek online onderhoud van uw al uw bestanden
 6. Maken en onderhouden van rapportgenerators
Het standaard applicatiebeheer omvat:
 1. Vullen van de testmanager met alle gewenste standaard en eigen vragenlijsten
 2. Het maken van alle gewenste formulieren
 3. Automatische periodieke back-ups maken van uw databestanden (middels een instelling in de software)
 4. Op verzoek van de gebruiker aanpassen van alle lijstenbestanden en formulieren in de testmanager
 5. Periodiek online onderhoud van uw al uw bestanden
 6. Storingshulp van uw testsysteem telefonisch en per e-mail
Dit contract wordt gelijktijdig afgesloten met het licentiecontract en heeft een looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Opzegging van het contract kan tot een maand voor de verlengingsdatum.
Voor meer informatie schrijf ons