DigitSpan geheugentest

Deze test meet de omvang van het korte termijn geheugen.

Bij deze test worden na een waarschuwingssignaal cijfers getoond die men moet onthouden. Direct na de presentatie kan men de onthouden cijfers weergeven door met behulp van de muis de cijfers in de juiste volgorde aan te klikken. De test is oplopend in moeilijkheidsgraad door toename van het aantal cijfers.

Er zijn twee series die steeds na een instructie, achter elkaar volgen:
Serie 1. geef de cijfers weer in de juiste volgorde
Serie 2. geef de cijfers weer in de omgekeerde volgorde
Na twee fouten in de eerste serie of na 12 juiste antwoorden volgt automatisch de tweede serie.

De test start met het indrukken van een muisknop. Er verschijnt de tekst "Let op" en na een seconde verschijnen de cijfers met een tempo van één cijfer per seconde.

Na de test volgt automatisch de uitslag.

Het gaat erom dat u oplet en goed onthoudt.Java 1.5 is noodzakelijk. Uw browser ondersteunt geen Java of is niet Java enabled, een recente browser bv. Netscape 4.5 of IE 4.5 met Java enabled (zie onder: voorkeuren/opties) is voor deze toepassing noodzakelijk.


De Digit Span test is een onderdeel van een intelligentietest (WAIS) en deze test wordt ook veelvuldig afzonderlijk toegepast in geheugenonderzoek. Deze test geeft dan informatie over de omvang van het korte termijn geheugen ofwel datgene wat men in een keer kan onthouden.

Bij de uitslag vindt men:

Doorgaans kan men 6-7 cijfers tegelijk onthouden (bv. één telefoonnummer). Leeftijd, strategie en oefening spelen in deze test een rol.
De onderstaande tabel geeft de grootte van de serie passend bij de behaalde score:
Score Omvang van serie 1 Omvang van serie 2
1 3 2
2 3 2
3 4 3
4 5 3
5 5 4
6 6 4
7 6 5
8 7 5
9 7 6
10 8 6
11 8 7
12 9 7

In de onderstaande tabel staan de decielen zoals verzameld bij 148 gezonde Groningers in 1991 in 3 leeftijdgroepen.

jonger dan 35 35<leeftijd<50 ouder dan 50
deciel totaal serie1 serie2 totaal serie1 serie2 totaal serie1 serie2
1
10 4 5
7 3 4
4 1 2
2
11 5 6
9 4 5
7 2 3
3
12 5 7
10 4 5
8 3 4
4
13 5 7
10 5 6
9 4 5
5
13 6 8
12 5 6
10 4 5
6
14 6 8
13 6 7
11 5 6
7
15 6 9
14 6 8
12 5 7
8
16 7 9
15 7 8
13 6 7
9
18 7 10
16 8 9
15 7 8
10
24 12 12
24 12 12
24 12 12