Spatial working memory test

Deze test meet het ruimtelijk werkgeheugen.

De test bestaat uit drie delen: 1. directe ruimtelijke herinnering, 2. uitgestelde ruimtelijke herinnering en 3. incidenteel leren.
1. De directe ruimtelijke herinnering wordt gemeten door op het scherm een rode cirkel te presenteren waarvan de plaats onthouden moet worden. Direct na het verdwijnen van de cirkel moet de plaats aangewezen worden. De afstand tussen de oorspronkelijke plaats en de aangewezen plaats is een maat voor de nauwkeurigheid van dit geheugen. Dit onderdeel kent standaard 10 presentaties.
2. De uitgestelde ruimtelijke herinnering is de herinnering van een locatie op het scherm na enige tijd: in deze test 30 seconden. Om verbale codering van de locatie te voorkomen moet men in de wachttijd 30 woorden hardop lezen. Ook dit onderdeel kent standaard 10 presentaties.
3. Na deel 2 heeft men 10 keer dezelfde 30 woorden gelezen zonder de directe opdracht deze te leren. Uit een lijst van zestig woorden moet men aangeven welke woorden men van de 30 gelezen woorden herkent (passieve recall).

Voor elk onderdeel komt een korte instructie. De presentatie van de rode cirkel start door het indrukken van een knop op het midden van het scherm. Tijdens de presentatie van de cirkel (en het lezen van de woorden in deel 2) mag de muis niet bewogen worden; het beste laat men deze los.
Oefenen kan men met een korte serie van bv. 1 of 2.

Vul eerste de lengte van de serie in en druk daarna op de knop Start.Java 1.5 is noodzakelijk. Uw browser ondersteunt geen Java of is niet Java enabled, een recente browser bv. Netscape 4.5 of IE 4.5 met Java enabled (zie onder: voorkeuren/opties) is voor deze toepassing noodzakelijk.


De uitslag van deze test bevat per serie de gemiddelde afstand met de standaard deviatie en voor deel drie het aantal juist herkende woorden en het aantal fout aangewezen woorden.