Trail making test

De Trailmaking Test is een cognitieve test die "visuo-conceptuele tracking" meet. Deze computertest is een verbeterde versie van de klassieke Trailmaking Test (Reitan, 1956). Deze test bevat drie subtests in tegenstelling tot de oorspronkelijke die slechts twee subtests bevat. In de eerste subtest moeten random verdeelde cirkels met de cijfers 1 tot 25 met elkaar verbonden worden (de oorspronkelijke Trail A). De tweede subtest bevat ook 25 cirkels die met elkaar verbonden moeten worden echter nu met de letters A tot Y. De derde subtest bevat de eveneens 25 random verdeelde cirkels die nu verbonden moeten worden van 1 naar A naar 2 naar B naar 3 etc. tot 13 (de oorspronkelijke Trail B). Het verbinden van de cirkels geschiedt door met de muis een pijl in de cirkel te plaatsen en op de rechtse muisknop te drukken. Elke serie wordt vooraf gegaan door een instructie en een korte oefenserie. De resultaten worden geschreven in een antwoordfile: alle tijden per cirkel en de totaaltijd per subtest.
Het programma is zodanig ontwikkeld dat het als zelfstandig Javaprogramma werkt en geschikt is voor verwerking binnen de testmanager CDLJava.

Literatuur
Lezak, M. (1983). Neuropsychological assessment. (2nd ed.) New York: Oxford Press.
Reitan, R., (1956). Trail Making test: Manual for administration, scoring, and interpretation. Bloomington: Indiana University.


Java 1.5 is noodzakelijk. Uw browser ondersteunt geen Java of is niet Java enabled, een recente browser bv. Netscape 4.5 of IE 4.5 met Java enabled (zie onder: voorkeuren/opties) is voor deze toepassing noodzakelijk.