Tests

Let op

De tests zijn gratis en dienen als voorbeeld voor mogelijkheden van interactief testen op intra- of internet. Deze tests kunnen ook standalone worden afgenomen (zonder browser dus). Standalone kunnen de tests de data bewaren (via een browser is dit om veiligheidsredenen verboden....), kunnen normgegevens toegevoegd worden en vormen zij een onderdeel van de Multiplatform testmanager CDLJava. Lees meer over CDLJava.