CDLJava IntroductieZie ook de laatste Updates
1. Inleiding
2. Flexibiliteit
3. CDLJava en CDLJavapro
4. Het openingsscherm
4.1. Lijstafname
4.2. Onderzoeken
4.3. Opties Instellen
4.4. Analyse van data
5. Distributie van vragenlijsten
6. CDLjava updaten
CDLJava starten
Data analyse
Formulieren invullen
Item Inspectie
Lijstafname starten
Lijstafname afbreken
Lijstafname hervatten
Lijst informatie
Personalia invullen
Onderzoek starten
Onderzoek maken
Onderzoek verwijderen
Opties instellen
Overzicht van CDLJava Acties
Schaalscores invullen
Scoren
Snelle Invoerstand
Specificaties CDLJava
Uitslag printen
Vragen beantwoorden


1. Inleiding

In 1986 werd CDL als testmanager voor MS-DOS machines geÔntroduceerd (Duikers en Rombouts, 1986). CDL staat voor: Computer Diagnostiek Leiden. Leiden is de geboorteplaats van dit computerprogramma. Het pakket CDL stelt de gebruiker in staat om onderzoeken, bestaande uit vragenlijsten en tests, met behulp van een computer af te nemen en te scoren. CDL verwerkt zowel standaard- als zelf ontworpen vragenlijsten. Daarnaast kan CDL als testmanager andere typen tests, die als een afzonderlijk programma beschikbaar zijn, starten en de resultaten ervan verwerken. Het programma biedt de mogelijkheid gebruik te maken van meerkeuze- zowel als open vragen. Vragenlijsten, tests en instructies kunnen conditioneel worden aangeboden, afhankelijk van eerder gegeven antwoorden.
Een netwerkversie CDLNET kwam in 1992 beschikbaar. Grote organisaties konden nu op meerdere PC's tegelijk geautomatiseerde diagnostiek uitvoeren, terwijl de bestanden met vragenlijsten, scoringssleutels en bestanden met de antwoorden overzichtelijk op een plaats op een server stonden.
De CDLWIN werd geÔntroduceerd in 1995. Deze Windows-versie van CDL heeft ondanks zijn lage prijs (fl. 175.-) nooit veel belangstelling gehad. Het feit dat de standaard CDL prima werkt onder Windows 95 en Windows 98 kan hieraan debet zijn.
Inspelend op de nieuwe ontwikkelingen op internet werkte Buro TesteR in 1996 aan een testmanager voor dit medium. De eerste try-out vond plaats in september 1997 toen 200 eerste jaarsstudenten medicijnen aan de Rijks Universiteit Groningen als studieopdracht een eerste oriŽntatie kregen in de Psychodiagnostiek. In een PC zaal met 60 PC's aangesloten op Internet vulden zij drie vragenlijsten (SCL90, NEO en EQ) in die online gescoord werden. De onmiddellijke feedback geschiedde in een rapport met ruwe scores en decielen en een automatisch gegenereerde tekst. Deze 200 studenten konden in drie uur tijd allemaal hun studieopdracht uitvoeren. Een enkeling werkte thuis aan deze studieopdracht via internet. Deze try-out toonde duidelijk de mogelijkheden van internet en de nieuwe programmatuur voor het computergestuurd afnemen en scoren van vragenlijsten aan.
De daarop volgende drie jaar is dit product verder ontwikkeld en juist voor het nieuwe millennium klaar voor introductie bij de gebruikers van computer ondersteunde diagnostiek. De naam CDLJava geeft aan dat de testmanager CDL model stond en Java de taal is waarin de programmatuur geschreven is (zie CDLJava en CDLJavapro).
Voor het werken met cliŽnten/patiŽnten is CDLJavapro de geschikte oplossing: alle data worden automatisch bewaard en het scoren van meerdere lijsten kan worden uitgesteld tot een later moment. Voor een uitgebreide beschrijving van het datafile zie CDLJavadatafile.html. CDLJavapro kan als applicatie andere tests starten en de scores ervan weergeven alsof het om een vragenlijst gaat. Dit maakt het mogelijk om tests als Fingertapping, Doolhoven en Stroop (KleurWoord test) volledig in CDLJavapro te integreren.


2. Flexibiliteit

De specificaties voor alle versies van CDL laten zien dat flexibiliteit het uitgangspunt is voor het ontwerp en dat de gebruiker zelf het testsysteem kan vullen. In de hieronder staande tabel kan men direct zien dat de basisfilosofie voor alle programma's gelijk is: het betreft een open systeem waarin de gebruiker zelf vragenlijsten, scoringssleutels, normen en rapportgenerators kan invoeren. Er zijn na aankoop van de CDL testmanager voor het afnemen van vragenlijsten geen extra kosten verschuldigd; voor de afhandeling van eventuele copyright over de vragenlijsten is de gebruiker zelf verantwoordelijk.
Er zijn twee versies van het nieuwe programma: CDLJava en CDLJavapro. CDLJava is geschikt voor een browser met "Java enabled", bijvoorbeeld Netscape 4.5 of InternetExplorer 4.0 en wordt gratis verspreid via internet. CDLJavapro werkt in een browser (en is dan gelijk aan CDLJava) en als zelfstandig programma. Als zelfstandig programma archiveert CDLJavapro automatisch per vraag de score en kunnen rapporten met de uitslag van het scoren en het rapportgenereren in een bestand bewaard worden. In beide versies kunnen via "knippen en plakken" de rapporten naar een tekstverwerker gebracht worden.
In de onderstaande tabel staan de specificaties van alle versies van CDL.
Functie CDL CDLNET CDLWIN CDLJava CDLJavapro
Lijstafname keyboard keyboard keyboard/muis keyboard/muis keyboard/muis
Snelle Datainvoer ja ja new nee ja
Onderzoekafname ja ja ja nee ja
Andere tests starten ja ja nee nee ja
Afbreken en hervatten van test ja ja nee nee ja
Afname formulier
openvragen e.d.
ja ja nee nee ja
Specifieke routes in vragenlijst ja ja nee ja ja
Plaatjes in vragenlijst nee nee nee ja ja
Invoeren van schaalscores zonder lijstafname ja ja nee nee ja
Registratie testdatum en tijd via menu via menu nee nee automatisch
Scoren via menu via menu via menu automatisch automatisch en
via menu
Scoren in alle normgroepen nee nee nee nee Instelbaar
Normering 1 automatisch in decielen automatisch in decielen automatisch in decielen automatisch in decielen automatisch in decielen en stanines
Normering 2 nee nee nee automatisch in klassen automatisch in klassen
Rapportage via menu via menu via menu automatisch automatisch
Itemanalyse na afname ja ja nee nee ja
Printen van testuitslag ja ja via clipboard via clipboard met ingestelde tekstverwerker
Bewaren van scores automatisch automatisch automatisch niet automatisch
Bewaren van rapporten in bestand in bestand knip en plak knip en plak in bestand
Open systeem ja ja ja ja ja
Administratie file nee nee nee nee ja
Statistische analyse van CDLJava acties nee nee nee nee ja
Invoeren vragenlijst ja ja ja ja ja
variabele antwoord categorieŽn nee nee nee ja ja
Invoeren scoringssleutel en normen ja ja ja ja ja
Ìnvoeren rapportgenerators ja ja ja ja ja
Lettertype en grootte standaard MS-DOS standaard MS-DOS Instelbaar TimesRoman 14 Instelbaar
Platform PC MS-DOS PC + netwerk Windows 9x onafhankelijk onafhankelijk
Configuratie stand alone stand alone
netwerk
stand alone stand alone
netwerk
internet
stand alone
netwerk
internet
Browser -- -- -- ja ja
* CDL, CDLNET en CDLWIN zijn niet meer verkrijgbaar.

Flexibiliteit en een open systeem hebben ook hun prijs: wil men van alle mogelijkheden gebruik kunnen maken moet men zich verdiepen in het programma of dit uitbesteden bijvoorbeeld aan ons bureau (service- en applicatiecontract). Alle versies van de CDL testmanager moeten zelf gevuld worden. Alleen vragenlijsten waar geen copyright op berust mogen vrij verspreid worden. Met behulp van de beschrijving "Vullen CDLJava" en de hierin aanwezige voorbeelden is dit eenvoudig zelf te doen.

3. CDLJava en CDLJavapro

CDLJava is een programma dat alleen in een browser draait; men noemt dit ook wel een Java Applet. Een applet heeft vele voordelen maar ook enige beperkingen die samenhangen met de beveiliging in een browser. Om gebruikers van een browser te beschermen tegen ongewenst indringen in de computer als zij op het internet aan het surfen zijn, kunnen de Java Applets en Java Scripts, die met de HTML pagina's meekomen, nooit op de harde schijf lezen of schrijven (cookies en gecertificeerde webpagina's vormen hierop een uitzondering). CDLJava kan de bestanden die op uw harde schijf staan alleen lezen indien de HTML-pagina waarin de applet staat ook van de harde schijf komt. CDLjava kan niet op uw harde schijf schrijven. Het voordeel van het werken in een browser is dat men CDLJava in een tekstpagina (HTML pagina) kan integreren. De vragenlijst Emotionele Intelligentie is hiervan een voorbeeld.

CDLJavapro is zowel een Java Applet als een Java Applicatie (zelfstandig programma). Een applicatie heeft niet de beperkingen van applet in een browser: schrijven en lezen van bestanden is geen probleem. CDLJavapro kan ook in een browser werken, bijvoorbeeld op een intranet en het internet. Als applicatie werkt CDLJavapro op elke computer, al dan niet in een netwerk.
CDLJavapro als Applicatie start met de het bestand: "cdljava.bat" in de map "cdljava". CDLJavapro kunt u ook opstarten door het aanklikken van de snelkoppeling Start CDLJava op het bureaublad
let op dit icoon met de tekst CDLJavapro.

Schaalscores of testscores kunnen worden ingevoerd zonder de vragenlijst/test af te nemen. Op deze wijze kunnen testscores die buiten de testmanager verzameld zijn in CDLJava verwerkt worden met alle scorings- en rapportagemogelijkheden van de testmanager. Een voorbeeld voor de Vijftien Woorden test is bijgevoegd.


Java 1.5 is noodzakelijk. Uw browser ondersteunt geen Java of is niet Java enabled, een recente browser bv. Netscape 4.5 of IE 4.5 met Java enabled (zie onder: voorkeuren/opties) is voor deze toepassing noodzakelijk.


5. Distributie van vragenlijsten

Ervaringen met eerdere CDLversies leren dat de verspreiding van vragenlijsten belangrijk is. Veel mensen zien er tegen op vragenlijsten zelf in te voeren. Met behulp van de beschrijving "vullen CDLJavaĒ kan een vragenlijst met scoring, normering en rapportgenerator eenvoudig ingevoerd worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van Notepad. Tevens is er voor bezitters van CDLJava hulp per e-mail beschikbaar.
Vragenlijsten mogen alleen verspreid worden als de copyrighthouder hiermee instemt. Omdat het onwenselijk is dat iedereen zomaar over alle lijsten kan beschikken is registratie noodzakelijk. Zie ook onze service en applicatie onderhoudscontracten.
Natuurlijk kunnen ook uitgevers hun vragenlijsten in CDLJava formaat beschikbaar gaan stellen.
Vooralsnog vindt u bij ons enige vrij verkrijgbare lijsten.
Wilt u uw vragenlijst via ons verspreiden, neem dan contact met ons op!


6. Updaten via internet
Updaten via internet geeft de mogelijkheid tot updaten van

  1. het programma en hulpfiles van CDLJava
  2. de handleiding en
  3. de vragenlijsten.

Voor het updaten moet uw testcomputer beschikken over een internetverbinding die actief is. Dus eerst verbinding maken met internet en dan pas in het Optievenster de knop Update indrukken! In de bovenste balk kunt u aangeven wat u wilt downloaden. Druk daarna onderaan de pagina op start en de update verloopt verder automatisch. Na afloop vindt u een bestand updates.log in het datagebied waarin alle gegevens over de update zijn vastgelegd.
Binnen een netwerk moet u toegang hebben tot internet en moet u lees- en schrijfrechten hebben voor de map cdljava. Indien u hierover niet beschikt gelieve dan contact met ons op te nemen zodat wij u per e-mail de updates kunnen zenden.
Het updaten van vragenlijsten kunt u alleen als u een Applicatie-onderhoudscontract heeft. In de andere gevallen zal deze optie niet geactiveerd zijn. De update voegt geen nieuwe vragenlijsten toe, maar zal proberen alle aanwezige vragenlijsten met nieuwe te vervangen. In verband met mogelijke Auteursrechten moet u vooraf accoord gaan met de volgende voorwaarden:
  1. Het ophalen van vragenlijsten geschiedt in het kader van een applicatie-onderhoudscontract bij Buro Tester.
  2. Aansprakelijkheid: Buro TesteR, de auteur, of iemand anders die betrokken geweest is bij de productie of levering, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse, niet-recht-streekse of toevallige schade ten gevolge van het gebruik of de resultaten van het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van het programma en vragenlijsten.
  3. Sommige vragenlijsten hebben een copyright. De gebruiker van CDLJavaPro is zelf verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van de auteursrechten van de vragenlijsten.
Wenst u nieuwe vragenlijsten in uw testsysteem in te voeren dan kan Buro Tester dit voor u doen tegen een uurtarief (bij een applicatie-onderhoudscontract is dit gratis).