Internet diagnostiek


Zie ook de laatste Updates

Ga naar de downloadpagina!

Buro TesteR ontwikkelt psychodiagnostiek voor internet, intranet, netwerken en standalone computers; op deze pagina kunt hiermee kennismaken. Op dit moment vindt u op onze site de testmanager CDLJava en meerdere tests: waaronder een Kleuren Persoonlijkheids Test en een vragenlijst om uw Emotionele Intelligentie (EQ) te meten. Het principe is simpel u vult de test in en op basis van die gegevens genereren we automatisch uw unieke uitslag. Tevens zijn er drie vaardigheidstests die veel gebruikt worden in de neuropsychologie: fingertapping,kleurwoord test, continuous performance test en doolhoven.

Let op

De testafnames zijn gratis en dienen als voorbeeld voor mogelijkheden van interactief testen op intra- of internet. Deze tests kunnen ook standalone worden afgenomen (zonder browser dus). Standalone kunnen de tests de data bewaren (via een browser is dit om veiligheidsredenen verboden....) en betreft het een Multiplatform versie van de testmanager CDLJavaPro. Lees meer over CDLJavaPro.